Vad gör man om man inte får sin lön?

Innehållsförteckning

Vad gör man om man inte får sin lön?

Vad gör man om man inte får sin lön?

Även om du inte vill frånträda din anställning så har du en rättighet att göra detta om din arbetsgivare försummar sin skyldighet att betala ut rätt lön till dig. ... Om ingen rättelse sker trots detta kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få din uteblivna lön bekräftad som en skuld.

Relaterade inlägg: