Hur åtgärda fukt i torpargrund?

Innehållsförteckning

Hur åtgärda fukt i torpargrund?

Hur åtgärda fukt i torpargrund?

Åtgärder för att bli av med fukt i krypgrunden

 1. Se över dräneringen. Se till att du har en välfungerande dränering runtomkring din krypgrund. ...
 2. Fungerande stuprör. ...
 3. Inga planteringar runt grunden. ...
 4. Städa bort organiskt material. ...
 5. Isolera kallvattenledningar. ...
 6. Dränera och täck marken i krypgrunden. ...
 7. Tillslut utrymmet sommartid.

Hur mycket fukt i krypgrund?

Man kan räkna med ungefär en halv grads ökning inuti krypgrunden. Så om grunden har en temperatur på 17,5 grader och en ånghalt på 13,8 gram per kubikmeter så innebär det att grunden kommer ha ökat sin relativa fuktighet från 70 % på morgonen, till hela 92,5 % på eftermiddagen.

När ska man ventilera krypgrund?

Visar hygrometern för hög luftfuktighet under sensommar och höst är en första åtgärd att stänga till ventiler så att den varma fuktiga sommarluften inte kan komma in. För att minska luftfuktigheten i krypgrunden ytterligare är nästa steg att höja temperaturen i grunden genom isolering av marken.

Hur renoverar man en torpargrund?

Olika lösningar och åtgärder

 1. Ta bort organiskt material från krypgrunden.
 2. Lägg ut plastfolie.
 3. Sanering.
 4. Gjuta igen krypgrunden.
 5. Konvertera uteluftsventilerad till inneluftsventilerad.
 6. Dränera.
 7. Krypgrundsavfuktare.
 8. Skydda med hjälp av trossbotten – trossbottenskiva.

Hur åtgärda fukt i källare?

7 åtgärder för en torrare källare

 1. Gräv upp runt huset. ...
 2. Isolera från utsidan med cellplastskivor.
 3. Gräv igen och återfyll med kapillärbrytande skikt som makadam.
 4. Förbättra ventilationen.
 5. Isolera källargolvet.
 6. Golvet bör luftas undertill.
 7. Inga träreglar får byggas in som kan komma i kontakt med fuktiga ytor.

Hur ser en Torpargrund ut?

Torpargrunder, likt krypgrunder, har ett luftutrymme mellan markytan och bostadens golv, fast där skillnaden är att hus med torpargrund oftast har en eldstad vars fundament går ner i grunden. Detta resulterar i att värmekällan kan höja temperaturen i torpargrunden under hela året vilket minskar risken för fuktskador.

Hur mycket fukt i källare?

En tumregel är att du bör ha en relativ luftfuktighet på 50 procent inomhus. Det kan du mäta med hjälp av en enklare variant av hygrometer. Om luftfuktigheten är uppåt 70–80 procent i en källare gäller det att agera.

Hur mycket fukt i trä?

Fuktkvoten i trä, såväl inomhus som utomhus, anpassar sig till omgivningens RF och temperatur. I uppvärmda svenska bostäder i Mellansverige är fuktkvoten i virke under hela året i medeltal 7,5 % och den är högst sommartid (7–12 %) och lägst vintertid (2–6 %).

Hur länge håller en torpargrund?

Omvänt får vi högre luftfuktighet om varm luft kyls av, kondens. Torpargrunden kunde därför hållas fri från skador så länge det eldades regelbundet i eldstaden. Eldstaden värmde upp luften och den relativa luftfuktigheten hölls under den kritiska gränsen 75 %.

Är det bra med krypgrund?

Överlag har krypgrunden den stora fördelen att den möjliggör att enkelt komma åt vatten och andra system i huset. Så länge problemet med fukt och kondens hanteras på ett bra sätt är krypgrunden överlag en riktigt bra grundläggning som förtjänar ett bättre rykte.

Relaterade inlägg: