Vad beror energiförbrukningen på?

Innehållsförteckning

Vad beror energiförbrukningen på?

Vad beror energiförbrukningen på?

Energibehovet bestäms av en rad olika faktorer som kön, ålder, kroppssammansättning och grad av fysisk aktivitet. Män har, beroende på större muskelmassa, vanligtvis större energibehov än kvinnor. Med stigande ålder minskar energibehovet.

Vilka organ kräver mest energi?

Som kroppens övriga delar får hjärnan sin energi från blodets syre och näringsämnen, men den kräver mycket mer än alla andra organ och vävnader. I vila pumpar hjärtat ut cirka 750 ml blod per minut, och hela 15 procent av det går till hjärnan, trots att denna bara utgör cirka två procent av vår vikt.

Vilka faktorer påverkar hur stor energiförbrukning En människa har?

Energin går bland annat till blodomloppet, andningen och upprätthållandet av kroppstemperaturen. Basalmetabolismen, BMR, påverkas av flera faktorer, främst kön, ålder och vikt samt genetiska anlag. Ju mer en person väger desto högre BMR har han eller hon.

Hur mycket energi förbrukar en svensk?

Varje år används i Sverige runt 400 terawattimmar (TWh) energi, vilket är samma som 400 miljarder kilowattimmar (kWh).

Hur mycket el förbrukar en villa?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.

Hur mycket el förbrukar en tvättmaskin?

Tvättmaskiner använder allt mindre energi. En tvättmaskin i energiklass A+++ använder cirka 170 kilowattimmar per år. Hur ofta du tvättar påverkar också energianvändningen. En tvättmaskin i energiklass A+++ drar mindre än en kilowattimme per tvätt, ca 170 kilowattimmar per år.

Relaterade inlägg: